Thẻ: tiến lên miền bắc

Chơi bài tiến lên online kiểu chơi tiến lên miền Bắc

 - 
Chơi bài tiến lên online kiểu chơi tiến lên miền Bắc
Chơi bài tiến lên online kiểu chơi tiến lên miền Bắc

Chơi bài tiến lên của miền Bắc là phải đồng chất và đồng màu, là một kiểu đánh bài khác
Read More…